Hur fungerar Peazy?

Peazy är till för att förenkla. Genom tre enkla steg kommer ni i kontakt med rätt motpart som hjälper er med ert projekt. Under ”Skapa förfrågan” kan ni lämna tydlig information vad ni behöver hjälp med och på det sättet få återkoppling och prisförslag som är i linje med vad ni är ute efter. Vi sköter filtreringen åt er och det enda ni behöver göra är att skapa en förfrågan, välja samarbetspartner och starta projektet.

Beskriv ert uppdrag. Få återkoppling. Välj en samarbetspartner och starta projektet.

Spara tid och låt oss göra filtreringen åt er.

Skapa en förfrågan

Beskriv projektet och vad ni behöver hjälp med. Ju mer information, desto bättre svar.

Få återkoppling.

Vi återkopplar sedan er med ett urval av potentiella samarbetspartners utifrån ert behov. Peazy gör filtreringen åt er.

Välj samarbetspartner.

Ni väljer sedan vilken samarbetspartner som ska utföra ert arbete. Enkelt va? Easy Peazy.

Copyright 2018 Peazy AB. Peazy.se ägs och drivs av Peazy AB.